Nyligen uppdaterat

fre, 2016-12-30 16:45

fre, 2016-12-30 16:58

fre, 2016-12-30 16:52

fre, 2016-12-30 16:56

tis, 2016-12-06 14:26

sön, 2016-12-04 18:45

sön, 2016-12-04 19:14

Disciplinnämnd

På länk nedan finns information angående GIC – Disciplinnämnd under GÖTEBORG ISHOCKEY CUP (GIC).
Vi passar härmed på att förtydliga att det ”mindre straffet” i GIC är 2 minuters utvisning.

DISCIPLINNÄMND UNDER GIC - ÅTGÄRDER VID ”GROVA MATCHSTRAFF” (/Match penalties).

Dessvärre behöver det ibland utdömas ”Match penalties” (/”Grova matchstraff”) i GIC.
Vi har i GIC en särskild ”Disciplinnämnd” (DN) som handlägger dessa ärenden.
Den är i praktiken GIF:s ordinarie Disciplinnämnd, som har stor erfarenhet av handläggning av d:o bestraffningsärenden.
Den berörde spelaren (/ledaren) blir automatiskt avstängd nästkommande match i GIC.
Lagledningen får ta del av domarens rapport för att därefter yttra sig till ”GIC:s Disciplinnämnd”.
DN:s beslut tillställs berörda lags ledare via SMS-meddelande från nämndens sekreterare.
DN:s beslut kan ej överklagas.

Vi hoppas att inga MP behöver utdömas i GIC 2017!

 

Hotell Scandic Crown

PM OCH REGLER ANGÅENDE BOENDE UNDER GIC å Scandic Crown.

Dessa bifogas i nedanstående länkl. Vi påpekar vikten av att hänsyn tas till övriga boende samt angående värmning av klubbor etc
– som ej får förekomma! – då detta utlöser brandlarmet. Som ni förstår skulle det bli ”katastrof” om alla boenden i detta
”jättehotellet” snabbt måste utrymma hotellet!!
Vid ev brandlarm ska alla utrymma hotellet o samlas på parkeringen på baksidan hotellet.

 

 LEDARMÖTE 1 januari kl 20.00  I  DAHLÈN-SALEN.

Liten påminnelse angående rubricerat möte för (minst 1 ledare per lag) ledare för alla hotellboende lag.
Dahlénsalen är 1 trappa upp från receptionen (= densamma som där invigningsceremonin är).

 

MÅLTIDER å Scandic Crown.

Varje morgon äter ni frukost i matsalen ”Bersån”, 1 trappa upp från receptionen. Där äter ni även kvällsmål vid ankomst
på kvällarna. Mellanmål (att ta med ut till ishallarna o äta där) tar ni med från lobbyn (som är intill receptionen).

 

INFORMATION I LOBBYN VID RECEPTIONEN KVÄLLSTID.

Varje kväll kan ni få information av GIC-assistent i lobbyn intill receptionen (= där ni hämtar ert mellanmål varje morron).
Även GIC-resultat kommer att finnas anslagna där.
 
 
 

Praktisk info

PM angående GIC.

I bifogat PM finner ni information ”i och runt omkring” ankomst, ishallar mm. Bl a även information angående hur anhöriga kan åka
buss och spårvagn från hotellet till respektive ishall (lämpligt att informera dessa angående detta då anhöriga ej får åka med spelar-
buss till ishallen).
Information om ert hotell Scandic Crown.

 

TILL ANHÖRIGA ANG BILPARKERING & HUR MAN ÅKER SPÅRVAGN / BUSS TILL ISHALLARNA:

Information om spårvagnar & bussar i Storgöteborg. Tidtabeller mm för spårvagnar & bussar.

Information om bilparkering i Göteborg.

INFO ANG SÄRSKILD IDROTTSFÖRSÄKRING.

Ni får vid incheckning å hotellet ett kuvert med info, från en GIC-samarbetspartner, angående en särskild idrottsförsäkring.
Denna är ett bra komplement till hockeylicensförsäkringen! Lämpligats är (nog?) att utdela infon till spelarnas föräldrar som förstår denna
infon bäst – och tar beslut ang / betalar för d:o försäkring.

 

LEDARMÖTE 1 januari kl 20.00  I  DAHLÈN-SALEN.

Liten påminnelse angående rubricerat möte för (minst 1 ledare per lag) ledare för alla hotellboende lag.
Dahlénsalen är 1 trappa upp från receptionen (= densamma som där invigningsceremonin är).

 

Lagvärdar

I GIC har vi inga ”Lagvärdar” i organisationen. Varje klubbarrangör har däremot många och trevliga funktionärer som är er behjälpliga.
Speciellt ”Kontaktpersonen” som möter er vid ankomst i ishallen och visar var ert omklädningsrum och övriga rum är.
Ni klarar er således själva med hjälp av denna vägvisning samt de scheman för mattider, busstransporter och övrig info ni fått.

 

Busscheman

Busscheman gällande slutspelet får ni 2 januari.

Ibland kan ni behöva ringa ang busstransport etc – då kollar ni i tellistorna ni fått (och som bifogas detta mailet igen).
Xtra viktigt att kontakta respektive ansvarig mellan 28-31 dec då undertecknad är i Kanada (åter på morronen 31 dec).
Utöver ”fackansvariga” (dvs för mat, bussar mm) är vår tävlingskonsulent Johan Carlsson ansvarig för TSM. Johan nås direkt på:
johan.carlsson@gbgif.se  tel 031 – 787 51 42, 0705 – 90 61 42.

 

GIC – PROGRAMBLAD.

Ni får programblad – till varje lagmedlem - vid incheckning å hotellet. Utöver spelprogram och laguppställningar, med lagdräktsfärger,
finns tävlingsbestämmelser, statistik mm i dessa.

 

ÅTERBETALNING AV DELT.AVGIFT  OM SPELARE / LEDARE BLIR SJUK / SKADAD INFÖR GIC.

Om rubricerat händer deltagare ni betalat för återbetalar vi den avgiften.
Villkoret är att ni meddelar både Hotel Scandic Crown (/Annika Florin) och undertecknad – omgående vid beslutet att ej delta!
Ni ska vara beredda att styrka återbud med läkarintyg. Snarast efter GIC återgirerar vi då betald deltagaravgift.

Busstransfer GRUNDSPEL

BUSSTRANSPORTER UNDER GIC.

Här bifogas bussturlistor som visar när ni ska åka t o r ishallarna i GRUNDSPELET , 2 – 3 januari.
Bussarna står varje morron uppställda på baksidan av Scandic Crown
Två lag ska (oftast) åka med samma buss. Se listan!

Busstransfers tar 15-25 min till respektive ishallar. Schemat är gjort så att alla ska vara vid ishallen minst
1 tim o 15 minuter före matchstart, 2 respektive 4 januari när ni då har utrustning med er.
Övriga dagar är ni framme 1 tim före matchstart.
Avgångstider efter matcher på kvällarna kan tyckas ”nära inpå” men de fungerar då alla har bråttom till
hotellet å kvällsmålet där!
När ni ska ha med er alla utrustningar, 2 respektive 4 jan., och åker två lag tillsammans - packa in utr.på
varsin sida av bussen.
De flesta bussarna har dessutom ”skidskåp” så det ska gå bra att få plats med all utrustning!
 
Nätterna 2 respektive 4 januari lämnar ni kvar er utrustning i ert omklädningsrum i ishallen.
3 januari måste ni ta med utrustningen till hotellet med hänsyn till omflyttningen till ny ishall i slutspelet
som börjar 4 januari. Ni kommer kommer att få bussturlistor gällande 4 – 5 januari i kommande mail.
 
Som ni ser är det inga transfers ishall – hotell under speldagarna.
Sådana transfers hinns inte göras med hänsyn till att ni ska äta i ishallen mellan matcherna.
4-5 januari kan några lag, beroende på sina lottningar, ev hinna åka till hotellet. Sådan transfer görs dock
på egen bekostnad. (D:o transfers kostar ca 1.500 kr enkel väg).

 

Matinformation

INFORMATION OM MAT UNDER GIC.

Bifogat finner ni information om mat under GIC: matställen, matsedel och mattider samt särkost/allergier.

Ni har samma nr i ”Mattider” som ert seedningsnr i GIC-seedningen (ringa gärna in er siffra i ”Mattider”!).
Dvs står ert lag som nr 3 i seedningsmallen äter ni som lag nr 3 i mattidslistan.
I slutspelet, 4-5 januari, har ni samma nr som er ishall (/grupp) ni hade i grundspelet, 2-3 januari.
Dvs spelar ni, 2-3 jan., i grp / ishall nr 6 så är ni nr 6 i mattiderna 4-5 jan.

 

Webb-TV

I GÖTEBORG ISHOCKEY CUP direktsänds alla matcher via Webb-TV levererat av Livearena.

För att kunna titta på matcherna så måste du ha ett abonnemang.
OBS! Kolla med din klubb för mer information om abonemang

Gå till Livearena hockey